О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспект - страница 31

^ Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.


* Виконання індивідуальних завдань (двома-трьома учнями).Картка 1


Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Виділені слова записати фонетичною транскрипцією.


Солоний вітер після зливи трусив щосили синю сливу. Упала буква “л” із сливи, і стала синя слива сива. Я знайшов у лісі гриб, а приніс додому риб… Мабуть, десь поміж кущів букву “г” я загубив… (А.Качан.)

Картка 2


Подані назви лікарських рослин записати за алфавітом. Прочитати напам’ять український алфавіт. Скільки літер в українському алфавіті? Виділені слова ввести до самостійно складеного речення.


Кропива, барвінок, волошка, бузина, барбарис, м’ята, подорожник, молочай, калина, меліса.ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.


ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей.


* Бесіда.


V. Виконання вправ на закріплення.


*Прочитати речення, записані на дошці (або спроектовані на екран). Виписати слова, у яких звуків більше ніж букв. Пояснити причину. Зробити звуковий запис цих слів.


Здоров’я - всьому голова. Усякий правду хвалить, та не всякий її знає. Що написано на роду - того не об’їдеш і на льоду.

Народна творчість.


*Розподільний диктант. Слова з є, ю, я записати у дві колонки: в першу - слова, у яких ці букви позначають два звуки, в другу - один звук і м’якість попереднього приголосного.


Знання, юність, єдність, синє, любов, явір, яскравий, вітання, майбутнє, поєднати, сюди, розповідаю, яблуко, вороння.


*Прочитати звуковий запис слів. Записати слова буквами.


[йаблун’а], [йагн’а], [йун’], [йашчиек], [зйіжджати], [зйасуван’:а], [з’аблиек], [с’айати], [здоровйа], [суз’ірйа], [бурйан], [пойаснеин’:а],

[прие йеднан’:а].


* Фонетичний диктант. Записати речення фонетичною транскрипцією.


І. Є у кожної дитини матінка єдина. (Л.Полтава.) Заздрю я бджолі найбільше в світі. (П.Воронько.)

ІІ. Гаї шумлять – я слухаю. (П.Тичина.) Єнот сміявся з бегемота, що бегемот не знає ноти. (Є.Гуцало.)


* Самостійна робота. Подані слова записати за алфавітом, позначити в кожному місце наголосу. Пояснити, чому знати алфавіт необхідно.


Помилка, олень, читання, олениця, дефіс, апостроф, опоясати, котрий, мабуть, одежина, запитання.


^ V. Проведення тематичного тестування.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)


1. Фонетика вивчає

а) знаки письма;

б) значущі частини слова;

в) звуки мовлення.

Записати фонетичною транскрипцією слово з трьох звуків (напр.: [т’ін’], [н’іч], [с’ім]).

2. Графіка вивчає

а) знаки письма;

б) звуки мовлення;

в) стилі мовлення.

Записати слово, в якому кількість букв і звуків не збігається (напр.: день, яр, щиро) .

3. Український алфавіт включає

а) 30 букв;

б) 32 букви;

в) 33 букви.

Будь-яких п’ять слів записати в алфавітному порядку.

4. Приголосні звуки поділяються на дзвінкі та глухі

а) відповідно до їх можливості поєднуватись між собою;

б) відповідно до участі голосу або голосу й шуму у їхньому творенні;

в) за активністю вживання в мовленні.

Дібрати й записати два слова, що починаються на дзвінкий та два слова, що починаються на глухий приголосний.

5. У слові щука

а) два голосних і два приголосних звуки;

б) один голосний і три приголосних;

в) два голосних і три приголосних.

Дібрати і записати три слова з буквою, яка завжди позначає два звуки (напр.: їжак, щока, площа).

6. У слові дзвін

а) один голосний і три приголосних;

б) один голосний і чотири приголосних;

в) два голосних і три приголосних.

Дібрати й записати три слова, в яких двома буквами позначено один звук (напр.: джура, дзеркало, джміль).


* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як завдання виконано).


VІ. Підбиття підсумків уроку.


^ Додаткові вправи.


Диктант із коментуванням. Зробити звуковий запис виділених слів.


Як багато хочеться мені сказати про любов до ріки моєї рідної, ясної... Люблю я воду твою ласкаву, животворящу. І береги твої чисті, і всіх людей простих, що живуть і трудяться на твоїх берегах. Біля тебе роблюсь я добрим, людяним і щасливим. Можу любити тебе все життя, річко моя, душе мого народу.

За О. Довженком.

* Робота з підручником. Виконання вправи 334 (усно).


VІІ. Домашнє завдання. П 15, вправа 333.

Дата:________________

3213062337904696.html
3213301673472692.html
3213435966686527.html
3213530255440651.html
3213589881393439.html