1. Затвердити клінічний протокол антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків (далі Протокол), що додається - страница 14

^ Моніторинг пацієнта, який проходить АРТ
Після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції пацієнту слід забезпечити необхідну допомогу та моніторинг стану його здоров’я (див. розділ 3 „Супровід пацієнтів, які живуть з ВІЛ/СНІДом”).


14.1. Моніторинг лабораторних показників перед початком проведення АРТ


Кількість клітин CD4


Вірусне навантаження


Загальноклінічні і біохімічні лабораторні дослідження


^ 14.2. Моніторинг лабораторних показників під час проведення АРТ


Кількість клітин CD4


Вірусне навантаження


Загальноклінічні і біохімічні лабораторні дослідження


У таблиці 12 наведені узагальнені дані щодо оптимальної частоти лабораторних досліджень, залежно від АРВ-препаратів, що використовуються для лікування.

Таблиця 12.
Початкове

2й тиждень

^ 4й тиждень

8й тиждень

12й тиждень

16й тиждень

24й тиж-день

36й тиж-день

48й тиж-день

ВН

xxx

x

x

Кількість CD4

x


х
x

x

x

Загальний аналіз крові


x

X (AZT)

x

x

х

X (AZT)

x

x

x

Функціонал-льні

печінкові проби

x

X (NVP)


x

X (NVP, AZT, ІП)

х

X (NVP, ІП)

x

x

x

Холестерин,

Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНС, ЛПДНЩ

X (ІП)
X (ІП)
X (ІП)

Функціональна

ниркова проба

x

X (TDF)

X (TDF, IDV)
х
x

x

x


Х,х – позначається лабораторне дослідження, яке слід виконати, незалежно від АРВ препаратів, що приймаються і застосовуються згідно з схемами першого та другого рядів цього протоколу.

X (ARV) – вказує лабораторні дослідження, які є критичними в разі застосування певного АРВ-препарату, вказаного у дужках.


^ 14.3. Моніторинг прихильності


Заходи з моніторингу та підтримки прихильності до АРТ слід вживати, починаючи АРТ, змінюючи АРТ та під час рутинного систематичного нагляду за станом здоров’я пацієнта.


А – кількість таблеток, які необхідно було прийняти за

4 тижні;

В – кількість прийнятих таблеток за 4 тижні.

Оцінка: дотримання режиму на 95% і більше вважається гарною ознакою.

Дотримання режиму на 80% і менше вважається поганим, тому що швидко призводить до розвитку лікарської резистентності.


Під час кожної зустрічі з пацієнтом медичний працівник повинен пересвідчитися в тому, що пацієнт:


До інших стратегій належать:


Детальну інформацію щодо дотримання режиму проведення АРТ, стратегії щодо покращання прихильності див. у розділі 4.3.


^ 14.4. Рекомендований мінімум даних, які слід отримати на клінічному рівні


Схема АРТ першого ряду:


Схема АРТ другого ряду:Додаток 2 до Клінічного протоколу

антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції

у дорослих та підлітків, затвердженого

наказом МОЗ України

від 04.10.2006 № 658

3195504531546467.html
3195624387610101.html
3195880850193353.html
3196043796800600.html
3196138079278736.html